shagia

30 tekstów – auto­rem jest sha­gia.

od­poczy­nek spo­koj­nym będzie do­piero wte­dy, gdy czas od­da spow­ro­tem każdej mi­nucie, skradzione 60 sekund. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 kwietnia 2011, 23:00

jes­tem zmuszo­na zdu­sić, przytłumić niez­nośne uczu­cia.
prze­jechać po nich żelaz­kiem, al­bo spuścić je w kib­lu. zak­ryć ciężką kołdrą, lub ob­lać wrzątkiem.
...i to je bo­li. a sko­ro to są mo­je uczu­cia, to bo­li to również mnie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 października 2010, 23:26

nie mów o in­nych źle, bo to już pod­sta­wa aby oni po­wie­dzieli o to­bie to samo. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 lipca 2010, 11:03

z miłości do po­ciągów, jeżdżę na rowerze

nkl 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 lipca 2010, 23:26

Nie jest le­piej. Nie jest też gorzej. Jest inaczej... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 2 lipca 2010, 23:23

marze­nia nie kosztują, lecz ich reali­zac­ja ow­szem.

(umieram i tonę wśród swych marzeń, widząc, że nic nie mogę zrobić) 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 maja 2010, 13:10

Cza­sem stając przed wy­borem mniej­sze­go lub większe­go zła, wy­bieram mniej­sze zło, na­zywa­ne po­tocznie dobrem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 maja 2010, 15:23

zam­knięte, nie­czyn­ne. re­manent osobowości... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 maja 2010, 16:25

by­cie op­ty­mistą jest po­niekąd sprzeczne z by­ciem realistą, ale pat­rzeć real­nie nieko­nie­cznie oz­nacza być też pe­symistą.

mis­trza czy­ni każdy ten szczegół za­war­ty w człowieku po trochu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 maja 2010, 20:12

Pew­ne­go dnia, słowo NIE, znaczyło TAK.
Ale wte­dy nie rozumiałeś. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 4 maja 2010, 17:39

shagia

Cześć, dzień dobry, witam! Przez szukanie sensu w życiu, aż do prymitywnych bzdur, które tutaj zamierzam wypisywać. Niekoniecznie myśli, niekoniecznie filozoficzne spojrzenie na sytuacje, czy na człowieka. Jestem krytyczna. Jestem z takimi samymi nałogami, problemami, grzechami jak wszyscy. Nie różnię się niczym więcej, jak godziną urodzenia - możliwe, aczkolwiek sam fakt, że drugiej takiej mnie nie znajdziecie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shagia

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność